ഒരു നല്ല ഇന്ത്യക്കായി വിധിയെഴുതാം! തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ച്‌ ഹൈലൈൻ മാൾ ഏപ്രിൽ 23 ന് ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതൽ തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്! #HiLineMall #thiruvegappura #Election2019 #Vote #Citizen #india
0 0
Kalashakott#mongam#vote 4 udf#pachapada#fire#💚💚#love#pacha#😍
1 0
Хай нІщо, і ніхто не завадить розвитку і зміцненню України!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 #Gladenko #politics #elections #presidentelections #electionsinukraine #vote #elections2019 #выборы #выборыпрезидента #выборы2019 #выборывукраине #Гладенко #политика #голосование #голосування #вибори #вибори2019 #виборипрезидента
2 0
Ready for Christmas shopping? 🎁⛄ Thanks to the EU, many geo-blocking practices restricting access to websites and online services are prohibited. 🚫 If you're shopping online, you will be able to buy gifts for Christmas wherever you live in the EU without being blocked or paying unfair prices. Merry Christmas to all! 🎄 .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ #MyEuropeMySay #ErasmusPlus #AEGEE #ThisTimeImVoting #IamaVoter #YouthEP #EUa#EUe #Eur#Eur#Europerliament #Sco#Scout> #Scout #Scouting #YouthForum #Vote #YouthUP #EuropeanYouth #EP2#EP #EP #MonVoteMonEurope #Eur#EuropeanElections2019 #EuropeanElections #Europe #EU #EuropeanParliament #Easter #EasterHoliday #Christmas #Presents #OnlineShopping⠀ @aegee_europe @ep_eye @europeanparliament @thistimeimvoting2019
0 0
Election 2019 Decide the Next decider 👆 ###election #wemakez #vote #decide #future #ker#kerala #ind#india #koc#kochi #cre#creativee #creative #ad #fans #bra#branding #adagency #creativedesign#conceptads #brandmanagement #creativeideas #look # #branding Company #april #illustrations #2019 #india #dubai #kerala #cochin #kochi #webdevelopment #webdesign #insta # @wemakez www.wemakez.com Call- 9809241824 / 9995677993
6 0
Hello Untarians!! We are proud to announce our BIG 3 for BEM FE UNTAR's Election 2019! Our BIG 3 are: 1. Albertus Giovanni (125160025) 2. Melvin Herlambang (125160092) 3. Rizky Fahlephy Mamun (125160053) Come and join us at our election and don't forget to use your rights to vote for one of them on 7-9 May 2019 at Hall B-C Universitas Tarumanagara Campus 2!! #FEUNTAR #BEMFEUNTAR #BEMFEELECTION #UNTAR #VOTE #PEMILURAYA
1 0
12 0